שקיפות וניירות עמותה

'ואהבת' מאמין בשקיפות מלאה.

שקיפות היא תנאי הכרחי ליצירת מערכת יחסים המבוססת על יושרה ואמון בין 'ואהבת'
לבין שותפיה השונים, בין אם מדובר במשרדי ממשלה, ברשויות עירוניות, בפילנתרופים או בכל בעל עניין.

בקישורים שבעמוד זה תוכלו לראות את דו"חות העמותה.

 

 

אישור וניהול תקין לשנת 2022

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

דו"ח כספי לשנת 2020

אישור לצורך ניכוי מס

 

 

תפריט נגישות